Background
COMPLIANCE

Het certificaat van aandeel

HZPC Holding heeft 783.725 aandelen uitgegeven van nominaal 20 euro. Vereniging HZPC bezit 100% van de aandelen en heeft alle aandelen gecertificeerd. De certificaathouders vormen een besloten groep en zij moeten aan specifieke kwalificaties voldoen. Alle certificaathouders hebben een zakelijke overeenkomst met HZPC Holding of hebben deze in het verleden gehad.

Tweemaal per boekjaar, in november en in mei, wordt door Vereniging HZPC een beurshandelsdag georganiseerd. ING Bank was beurshouder voor de beurshandelsdag in november 2017 en mei 2018. ING verzorgt ook de administratie van de certificaten.

De certificaathouders worden over de onderneming geïnformeerd door middel van mediaberichten, het jaarverslag en via de website van HZPC Holding / www.hzpc.com. Daarnaast ontvangen de Nederlandse certificaathouders het relatiemagazine 'Ruggespraak'.
 

 

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
           
Winst per aandeel (x EUR 1)  € 11,74 € 5,73 € 8,93 € 10,82 € 6,00
Dividend per aandeel (x EUR 1)  € 7,50 € 3,75 € 5,75 € 7,00 € 4,00
Dividend als % van de winst  64% 65% 64% 65% 67%
           
Koers per 30 juni (x EUR 1)  € 93,50 € 113,15 € 136,90 € 165,65 € 200,00
           
Aandelenrendement (x EUR 1)  € 23,10 € 23,40 € 23,75 € 35,75 € 38,35
Aandelenrendement % van
de koers (per 30 juni van het vorige jaar)
 29,7% 25,0% 21,0% 26,1% 23,2%