Background
COMPLIANCE

Resultaten, investeringen, financiering


RESULTATEN

In het afgelopen jaar is een omzet geboekt van 300 miljoen euro. De brutomarge van de organisatie gedaald naar 55,3 miljoen euro. De nettowinst voor belasting beloopt 7,4 miljoen en de nettowinst na belasting bedraagt 4,7 miljoen euro.
 

INVESTERINGEN

Samen met onze joint venture partner hebben we dit jaar Mahindra-HZPC voorzien van extra kapitaal om de groei te kunnen financieren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de modernisering van onze Enterprise Resource Planning (ERP) infrastructuur en in een nieuw dak op het ZOS-gebouw met daarop zonnepanelen. Dit zijn investeringen die hebben plaatsgevonden naast onze jaarlijkse investeringen in ICT en R&D. Ons geïnvesteerd kapitaal per einde boekjaar 2017/2018 bedraagt 33,5 miljoen euro en is hiermee met 1,0 miljoen euro gestegen.
 

FINANCIERING

In de financiering en de financieringsstructuur heeft zich dit jaar een grote verandering voorgedaan. In het boekjaar 2017/2018 hebben we alle telerdeposito’s terugbetaald. Hiervoor in de plaats heeft de onderneming de faciliteit met de bank verruimd.
De solvabiliteit is gedaald van 41,1 procent in 2016/2017 naar 40,2 procent in 2017/2018. De current ratio kwam uit op 1,2 en de quick ratio is uitgekomen op 1,2.