Background

De missie van HZPC

Vol overtuiging jaagt onze onderneming haar visie en missie na. HZPC stimuleert de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor de wereldbevolking. Wij voelen het als een maatschappelijke plicht om de beste kwaliteit pootaardappelen beschikbaar te stellen voor alle mensen, in alle uithoeken van de wereld.

‘Rust en stabiliteit is alleen mogelijk als er geen honger is’
Gerard Backx, CEO

Wij doen dit niet alleen vanuit het eigen economische belang, een gezonde bedrijfsvoering, maar ook omdat we ervan overtuigd zijn dat de aardappel een prachtig, belangrijk gewas is. Het heeft een hoge voedingswaarde en de teelt heeft een relatief laag waterverbruik. Aardappelen zijn gemakkelijk te verbouwen, ook voor de kleine thuisteler. Dit is wereldwijd een enorm aantal mensen. Door ook hen toegang te geven tot betere aardappelrassen kan de productie sterk verbeteren. Dit draagt bij aan het terugdringen van voedseltekorten en honger.

Ons bedrijf heeft een missie: HZPC stimuleert de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor de wereldbevolking. Samen met onze telers, producenten en consumenten zetten we ons in om het onderzoek naar en het telen en gebruik van aardappelen wereldwijd te verbeteren. Daarom blijven we werken aan de ontwikkeling van efficiënte rassen die geschikt zijn voor verschillende gebruikswijzen, klimaat- en teeltomstandigheden.

Aardappelen doen het goed onder bijna alle bodem- en klimatologische omstandigheden. HZPC is ervan overtuigd: aardappelen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voeden van de groeiende wereldbevolking.
 

OORLOG

Het is geen geringe opgave, maar toch wil HZPC ook pootaardappelen blijven leveren aan gebieden die door politieke en oorlogsomstandigheden moeilijk toegankelijk zijn. Dit speelt momenteel onder meer in Jemen in Syrië. Door de voedselproductie en bevoorrading overeind te houden, kunnen we de bevolking in die gebieden steunen. Zonder voldoende voedsel zal er in oorlogslanden nooit een fatsoenlijke oplossing mogelijk zijn.

Tevens wil HZPC aardappelen leveren aan gebieden die omwille van logistieke of fytosanitaire barrières slecht toegankelijk zijn. Veel van de 19 miljoen hectare aardappelen in de wereld worden geteeld in Aziatische en Afrikaanse landen, die vaak moeilijk toegankelijk zijn. Als we in staat zijn om daar hoogwaardig pootgoed van de meest geschikte rassen te brengen, dragen we sterk bij aan de voedselproductie in die landen. Een productie waar heel veel mensen behoefte aan hebben.