Background

Een sterke positie

2017/2018 was voor HZPC een goed jaar, al werd het voorgaande jaar niet geëvenaard. Vooral door een lagere prijs van consumptieaardappelen in Europa was de afzet van pootaardappelen hier moeilijker. Ook had ons bedrijf in Azië te kampen met tegenslagen.

 
Desondanks groeide het totale volume pootaardappelen dat HZPC wereldwijd wist af te zetten: van 797.000 ton naar 816.000 ton verkochte en in licentie verkochte pootaardappelen. Dit is een geringe stijging van iets meer dan 2% in vergelijking met het voorgaande jaar. HZPC is er in geslaagd in nagenoeg alle marktsegmenten zijn marktaandeel te behouden of te vergroten. Ons bedrijf heeft mondiaal een sterke positie. De omzet van HZPC Holding bleef met 300 miljoen euro nagenoeg stabiel, de brutomarge daalde van 59 miljoen euro naar 55 miljoen euro. De kosten zijn goed in de hand gehouden en bleven daardoor vrijwel op hetzelfde niveau.
 

WAARDE

Het resultaat na belastingen daalde van 8,5 miljoen euro in het voorgaande jaar, naar 4,7 miljoen euro. Niettemin is de behaalde winst in 2017/2018, voor een handelsonderneming van ons type, beslist acceptabel te noemen. HZPC Holding heeft een goede vermogenspositie met een solvabiliteit van 40,2 procent. Het rendement op het eigen vermogen betreft 9,6 procent. De aandeelhouders krijgen over 2017/2018 een keurig dividend uitgekeerd. Dit zal in totaal 2,4 miljoen euro lager liggen dan in het voorgaande topjaar, een verschil van ongeveer 3,00 euro per aandeel. Voor onze certificaathouders komt dit overigens niet als een verrassing.
 

‘De aardappelsector is van nature gewend aan ups and downs’
Gerard Backx, CEO

ORGANISATIE

HZPC heeft een hoog gekwalificeerd personeelsbestand; een internationale groep medewerkers. Hun kennis en vaardigheden dragen fors bij aan de vooruitgang van de onderneming. Het is niet altijd gemakkelijk om aan bijzonder talent te komen, daar doet het bedrijf veel voor.


CEO Gerard Backx: ‘We merken dat veel jonge mensen zich tot onze onderneming aangetrokken voelen, omdat HZPC een bijdrage wil leveren aan een betere wereld. Onze missie spreekt aan’.


De heer Backx voert geregeld gesprekken met groepjes medewerkers. Er worden dan ervaringen gedeeld en er wordt gesproken over hun passie voor het werk. De CEO haakt ook altijd aan op de waarden van HZPC:

  • Denk in oplossingen
  • Wees creatief
  • Houd de lange termijn voor ogen
  • Durf beslissingen te nemen
  • Durf verantwoordelijkheid te nemen
  • Voel je betrokken bij de wereldwijde voedselvoorziening


Gerard Backx: ‘HZPC vindt het belangrijk dat haar medewerkers geregeld hun eigen normen en waarden toetsen aan die van het bedrijf. Ik wil graag dat zij zichzelf nu en dan de vraag stellen: Is dit de organisatie waar ik voor wil werken? En natuurlijk hoop ik dat ze die vraag dan voor zichzelf met ‘ja’ beantwoorden.’