Human Resources

Background

Koenraad Witteveen, HR-manager: 'HZPC ontwikkelt zich snel. De betrokkenheid van onze mensen en hun kennis en ervaring, maken dat we veel verandering aankunnen. Ontwikkeling blijkt onder andere uit de tientallen nieuwe collega’s die we hebben mogen verwelkomen in 2017/2018. Ook hieruit blijkt hoe groot de ambitie is van HZPC.'

‘Toekomstbestendig zijn als bedrijf en wat dat vraagt van onze mensen, is een kernvraag voor HR’
Koenraad Witteveen, HR-manager

'De uitbreiding is over een breed scala aan verschillende functies. Het gaat hierbij onder andere om nieuwe functieprofielen; functies die we nog niet eerder hadden. Research blijft een belangrijke levensader en we blijven daarom investeren in mensen die (nieuwe) technieken kunnen ontwikkelen en toepassen. Het geeft aan dat we ons als bedrijf blijven aanpassen en verrijken met aanvullende kennis en expertise.

Vooruit kijken en plannen maken, dat is hoe we werken aan onze ambities. Deze plannen maken we op bedrijfs- en afdelingsniveau en zijn bepalend voor de te volgen koers in de komende jaren. Deze blik op de toekomst is het uitgangspunt bij het bepalen welke aanvullende kwaliteiten we voor onze teams zoeken. In de afgelopen vijf jaar hebben we ons gericht op zowel de versterking van onze kernactiviteiten als ook op het versterken van functies die ondersteunend zijn aan onze kernactiviteiten (IT, Marketing, HR, Finance, Communicatie).
In de komende vijf jaar zullen we op beide fronten blijven investeren in onze teams. De groeimogelijkheden in de markt en de toenemende complexiteit van onze omgeving (nationale en internationale wetten en regelgeving) vragen hierom.

Veel energie en menskracht is het afgelopen jaar gestoken in de voorbereidingen voor het nieuwe organisatiebrede ICT-systeem, de zogeheten enterprise resourceplanning (ERP). Een projectteam heeft - samen met de collega’s die ICT-systemen gebruiken bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden - alle processen goed in kaart gebracht. Dit als basis om ICT-systemen en processen goed op elkaar aan te laten sluiten.

De implementatie van ERP zal in de komende jaren plaatsvinden en veel impact hebben op de organisatie. We gaan ervan uit dat de samenwerking en verbindingen in onze complexe internationale onderneming zullen verbeteren. Evenals de prestaties die wij leveren voor onze klanten, telers en afnemers. In de eerste fase, na ingebruikname van het nieuwe ERP-systeem, zullen ‘alle hens aan dek’ nodig zijn. Dit om de overgang van het ene naar het andere systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen. We weten dat we hierbij kunnen vertrouwen op de inzet van onze mensen.

Heel opvallend in een krappe arbeidsmarkt is dat we nog steeds succesvol zijn in het werven van medewerkers, terwijl we de lat erg hoog leggen en zeer specifieke functieprofielen aanbieden. Onze wervingsstrategie werkt goed. Verder merken we tijdens de acquisitie dat de filosofie van ons bedrijf, de missie en de waarden, een grote aantrekkingskracht hebben. Het positieve imago en de bedrijfscultuur helpen ons op de arbeidsmarkt en houden de medewerkers geboeid en betrokken.'
 

AANTAL MEDEWERKERS

 • 345 fte totaal
 • 17 fte groei in 2017/2018
 • Groei in nieuwe functies
 • Ondersteunende functies
 • R&D
   

 

ICT

 • Uitrol ERP-systeem
 • Implementatie in de komende jaren

 

 

 

WERVING

 • Succesvol wervingsproces
 • Internationaal
 • Aantrekkelijk imago
 • Waarden: filosofie, missie

 

 

SPEERPUNTEN HRM

 • Perspectief bieden
 • Talentpool
 • Employee experience
 • Learning organization
 • Verandering

 

 

"Veel energie en menskracht is het afgelopen jaar gestoken in de voorbereidingen voor het nieuwe organisatiebrede ICT-systeem, de zogeheten enterprise resourceplanning (ERP). Een projectteam heeft - samen met de collega’s die ICT-systemen gebruiken bij het uitoefenen van hun dagelijkse werkzaamheden - alle processen goed in kaart gebracht. Dit als basis om ICT-systemen en processen goed op elkaar aan te laten sluiten.

De implementatie van ERP zal in de komende jaren plaatsvinden en veel impact hebben op de organisatie. We gaan ervan uit dat de samenwerking en verbindingen in onze complexe internationale onderneming zullen verbeteren. Evenals de prestaties die wij leveren voor onze klanten, telers en afnemers. In de eerste fase, na ingebruikname van het nieuwe ERP-systeem, zullen ‘alle hens aan dek’ nodig zijn. Dit om de overgang van het ene naar het anderesysteem zo soepel mogelijk te laten verlopen. We weten dat we hierbij kunnen vertrouwen op de inzet van onze mensen.

Heel opvallend in een krappe arbeidsmarkt is dat we nog steeds succesvol zijn in het werven van medewerkers, terwijl we de lat erg hoog leggen en zeer specifieke functieprofielen aanbieden. Onze wervingsstrategie werkt goed. Verder merken we tijdens de acquisitie dat de filosofie van ons bedrijf, de missie en de waarden, een grote aantrekkingskracht hebben. Het positieve imago en de bedrijfscultuur helpen ons op de arbeidsmarkt en houden de medewerkers geboeid en betrokken.’