Background

HZPC wereldwijd

HZPC is een internationaal concern. We zijn actief in meer dan tachtig landen. Hoe verging het onze telers en onze onderneming wereldwijd in het afgelopen jaar?

EUROPA

De Europese oogst van pootaardappelen verliep moeizaam en traag door veel regen in het najaar. Dit was uiteraard een flinke opgave voor de telers. Niet alleen om de aardappelen te rooien, maar ook om deze daarna droog en goed te bewaren tot ze afgeleverd dienden te worden.

Door de zware omstandigheden was het moeilijker om tijdig pootaardappelen te leveren aan de klanten die de aardappelen al vroeg in het seizoen willen ontvangen.

De prijzen van consumptieaardappelen in Europa lagen bovendien op een laag niveau, waardoor de vraag naar pootaardappelen ook beduidend achterbleef.

In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk werden in het afgelopen jaar iets meer pootaardappelen verkocht. De afzet in de sterke Zuid-Europese landen lag daarentegen lager. Wel is het marktaandeel van HZPC in heel Europa verder uitgebreid.
 

RUSLAND

De Russische markt voor pootaardappelen blijft groeien. Het afgelopen jaar wist HZPC de afzet van pootgoed in het land zelfs bijna te verdubbelen.

De Europese Unie heeft in haar exportboycot en Rusland heeft in haar importbeperkingen tot op heden een uitzondering gemaakt voor ons product. Dat biedt echter geen garanties voor de toekomst. De verwachting is ook dat Rusland er naar blijft streven om zelfvoorzienend te worden wat betreft de productie van pootaardappelen.

HZPC zet mede daarom in op lokale pootaardappelproductie in Rusland. Het is een lastig gebied om pootaardappelen te produceren; door klimatologische omstandigheden is de ziektedruk hoog.

Rusland blijft volgens ons in de toekomst een sterke groeimarkt. Zowel voor verse consumptie als voor de fritesindustrie, die ook in dit land sterk groeit. HZPC verwacht met de introductie van nieuwe rassen haar marktaandeel in Rusland nog verder uit te kunnen bouwen.
 

‘HZPC streeft wereldwijd naar verankering in de lokale teelt en markt’
Gerard Backx, CEO

MIDDEN-OOSTEN

HZPC heeft sinds jaar en dag een goede afzet in het Midden-Oosten. We zijn er aan gewend geraakt dat het in delen van de regio soms politiek instabiel is. Hier kunnen we mee omgaan. Door de weersomstandigheden in Noord-Europa kwam een deel van de oogst van pootaardappelen voor de Noord-Afrikaanse markt het afgelopen jaar echter laat op gang. Het heeft HZPC omzet gekost. Gelukkig zijn we erin geslaagd om dit in de loop van het jaar in andere regio’s te compenseren.
 

NOORD-AMERIKA

Door succesvol nieuwe rassen te introduceren, krijgt HZPC een steeds betere positie op de Noord-Amerikaanse markt. We hebben met ons ras Ivory Russet een goede concurrent voor de meest geteelde Amerikaanse klassieker, de Russet Burbank. We spelen hiermee goed in op de behoefte van de Amerikaanse fritesindustrie.

HZPC heeft in het afgelopen jaar bovendien de sector foodservice in Noord-Amerika diepgravend laten analyseren. Er zijn trends waarneembaar waar we op in kunnen spelen.
 

ZUID-AMERIKA

In Zuid-Amerika, en dan met name in Argentinië, maakt HZPC momenteel grote stappen voorwaarts. We hebben er voor gekozen om hier vooral in te zetten op teelt in licentie. Onze strategie is succesvol; de inkomsten op dit continent zijn behoorlijk gestegen.
 

INDIA

De bevolking van India groeit ontzettend hard. Hierbij komt dat de aardappelconsumptie per persoon de komende decennia sterk zal toenemen. Aardappelen passen bij de traditionele keuken van India. Bovendien zijn aardappelen voedzaam en gezond en het waterverbruik van het gewas is relatief gering. Dit laatste aspect wordt in India een steeds belangrijker factor in de voedselproductie.

HZPC heeft grote verwachtingen van de Indiase markt. Niettemin hebben we in dit land een slecht jaar achter de rug. Een belangrijke oorzaak is de valutacrisis in India. In het najaar van 2016 nam de nationale overheid plotseling alle oude bankbiljetten uit de markt. Door het ontmunten werd de aardappelhandel, die volledig op contant geld drijft, lam gelegd. De gevolgen waren in het afgelopen jaar nog sterk voelbaar.

Daar kwam een uitzonderlijk goede oogst van consumptieaardappelen overheen. Er waren zoveel consumptieaardappelen beschikbaar, dat de prijzen kelderden. Als gevolg hiervan was de vraag naar pootaardappelen zeer beperkt. HZPC en haar partner Mahindra moesten over het boekjaar 2017/2018 een stevig negatief resultaat van de joint venture incasseren.

We gaan niettemin uit van een incidentele tegenvaller. Dat is nu al te zien aan de Indiase oogst van consumptieaardappelen in het voorjaar van 2018, die in areaal en opbrengst beduidend lager ligt dan in het voorgaande jaar. Dit zal een positief effect hebben op de vraag naar pootaardappelen. De joint venture verwacht dan ook weer een normaal jaar te draaien en een bevredigend resultaat te boeken.

HZPC heeft in haar honderdjarige geschiedenis heel veel ervaring opgedaan met volatiliteit. Wij blijven rustig, ook als zich ergens een onverwachte dip voordoet.

Wij denken dat India misschien wel de meest belovende markt van de toekomst is. We laten ook hier zien dat onze onderneming vooral de lange termijn in het oog houdt.

HZPC heeft inmiddels zes sterke rassen getest in India. Ze zijn goedgekeurd en beschermd. We verwachten dat deze rassen in vijf jaar tijd kunnen groeien naar een jaarlijkse omzet van 20.000 ton pootaardappelen.

CHINA

HZPC heeft in China een vrij goed jaar achter de rug. Er is sinds 2008 sprake van een constant groeiende markt, met een stevige vraag naar goede kwaliteit pootgoed. Onze rassen doen het vooral goed bij de verwerkende industrie. HZPC heeft dan ook veel energie gestoken in de fritesmarkt, die jaarlijks groeit met ten minste 3 procent. De fast foodrestaurants schieten in China als paddestoelen uit de grond. We moeten echter vaststellen dat we in dit land er nog niet in zijn geslaagd een goede route naar de versmarkt te vinden.
 

J. Lekavicius / Shutterstock.com

AFRIKA

De afgelopen jaren heeft HZPC ervaring opgedaan in veel Afrikaanse landen. De bevolking van Centraal-Afrika groeit hard, evenals het daar verbouwde areaal aardappelen. We hebben de markt goed geanalyseerd. Dit resulteerde in de keuze voor Tanzania als uitvalsbasis voor Centraal-Afrika. Tanzania kent een open economie en het land is politiek vrij stabiel. We werken er samen met een aantal distributeurs, die onze rassen introduceren en verkopen. Deze aanpak hopen we met evenveel succes toe te passen in buurlanden.

We hebben een aantal rassen in Afrika gelanceerd die het goed doen op de traditionele versmarkt. Ook gebruikt onze Research & Development het continent voor proeven met de eerste hybride aardappelen en teelt het op die proefvelden aardappelen direct uit zaad. Deze benadering heeft volgens HZPC vooral toekomst op het Afrikaanse continent.
 

JURIDISCHE KWESTIES


ARBITRAGE
HZPC heeft een juridisch geschil met een bedrijf in China over het al dan niet terecht beëindigen van een overeenkomst. HZPC stelt dat ze het contract correct heeft opgezegd. De tegenpartij bestrijdt dat. Daaraan is gekoppeld dat dit bedrijf ook genetisch materiaal van HZPC vermeerderd heeft. HZPC trekt in twijfel of al dat genetisch materiaal is vernietigd zoals overeengekomen is bij beëindiging. Beide partijen zijn niet tot een schikking gekomen.

Dit geschil over de beëindiging van het contract dient voor een internationaal arbitrage hof in Singapore, zoals voorzien in het contract. Hiervoor zijn in het jaar 2017/18 aanzienlijke juridische kosten gemaakt. HZPC verwacht in de tweede helft van 2018 een uitspraak van dit hof, waarna dit bekrachtigd dient te worden door een rechtbank.


MARKTCONCEPT
HZPC en haar vertegenwoordiger Wesgrow in Zuid-Afrika zijn aangeklaagd door de anti-kartelautoriteiten van dat land omdat ze een te groot marktaandeel zouden hebben met één ras. Wesgrow heeft een zeer succesvol marktconcept ontwikkeld, gebruikmakend van de rassen van HZPC. Maar dat is volledig op eigen kracht en initiatief gedaan.

Wesgrow en HZPC zijn dan ook van mening dat er geen reden is voor deze aanklacht. De zaak zou in juli 2018 dienen, maar is nu uitgesteld tot maart 2019.