Background
Jaarrekening

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

 

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

 

  toelichting 2017 / 2018 2016 / 2017
       
(in EUR x 1.000)      
       
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen na belastingen
7 > 7.923 11.542

Overig resultaat na belastingen
8 >
-3.217

-3.065
       
Nettoresultaat   4.706 8.477