HZPC wil bijdragen aan een duurzame, verantwoorde voedselvoorziening voor de groeiende wereldbevolking. Maatschappelijke waarden zijn voor ons even belangrijk als het economische belang van de onderneming.


Corporate social responsibility

HZPC staat overal in de wereld tussen de mensen. Onze organisatie, onze medewerkers, voelen zich onderdeel van de samenleving. Wij geloven in menselijke waarden, leefomgeving, samenwerking, maatschappij en milieu. Ons pootgoed wordt zo duurzaam mogelijk geteeld. HZPC ontwikkelt rassen die een hoge opbrengst bieden aan telers in verschillende klimaatomstandigheden.
 

Sababa heeft een ultieme opbrengst in de traditionele markten.

Goede arbeidsomstandigheden

De rassen van HZPC zijn sterk en resistent tegen veel ziekten. Zo streven we naar een laag gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en daardoor een lage milieubelasting. Bovendien hebben aardappelen vergeleken met andere gewassen weinig water nodig.

HZPC hecht daarnaast waarde aan goede en gezonde arbeidsomstandigheden. Wij strijden tegen kinderarbeid binnen de gehele aardappelketen.

App en video voor telers in ontwikkelingslanden

HZPC ondersteunt haar telers wereldwijd. Ook kleine telers in bijvoorbeeld in Afrikaanse en Aziatisch landen zijn gebaat bij partnerschap. In het afgelopen jaar heeft HZPC een app ontwikkeld die zij kunnen raadplegen. Hiermee brengen we kennis over waarmee ook de kleine telers hun opbrengsten kunnen verhogen. Het gaat veelal om praktische informatie en advies. Zo wordt uitgelegd wanneer er het beste geplant kan worden en welke rassen geschikt zijn voor hun grond. Ook worden adviezen gegeven over bemesting, gewasbescherming en irrigatie.
 

Zorg voor de bevolking, ook in oorlogsgebied

Voor voedselproducenten als HZPC weegt de maatschappelijke verantwoordelijkheid zwaar. CEO Gerard Backx: ‘Aardappelen zijn basisvoedsel. Daarom leveren wij zelfs in gebieden die politiek instabiel zijn of in landen waar oorlog is. We willen ook daar een bijdrage leveren om de landbouw overeind te houden.’

HZPC wil ook in landen als Cuba, Iran, Soedan en Syrië van betekenis zijn. Dat is volgens Backx een maatschappelijke drive. ‘Het vraagt veel van ons, want niet zelden wordt er druk uitgeoefend, of we lopen financiële risico’s. Maar die verantwoordelijkheid nemen we graag. Want ook in landen waar oorlog woedt, wonen en leven mensen. Zij hebben voedsel nodig.’
 

Trots op onze mensen: empowerment

HZPC Keeps you growing. Dat geldt ook voor onze medewerkers. Zij krijgen alle ruimte en kansen en worden gestimuleerd om zich te ontwikkelen. De HZPC Acedemy is een online leerplatform waar onbeperkt gebruik van kan worden gemaakt. Ook wordt eigen leermateriaal beschikbaar gemaakt via dit platform.

Daarnaast zijn er combinaties van online leren en individuele of groepsgewijze trainingen. Empowerment houdt in dat iedereen zelf het stuur in handen kan nemen, onder andere ten aanzien van de eigen ontwikkeling. Om deze empowerment verder uit te dragen, is dit jaar het ‘House of workability’ geïntroduceerd.

Dat is een gespreksmethodiek waarbij iedere medewerker een plan maakt gericht op zijn of haar inzetbaarheid voor nu en in de toekomst. Empowerment binnen HZPC blijkt verder uit de mogelijkheden die een ieder heeft.

We geloven erin dat eigen initiatief en ondernemerschap het meest tot haar recht komen als mensen zelf kunnen sturen vanuit de rol die ze hebben. Duidelijke koers is daarbij een voorwaarde. Veel energie wordt daarom besteed aan het ontwikkelen van strategie en de communicatie van deze strategie en gezamenlijke doelstellingen.

De personeelsbezetting is gegroeid in lijn met de business activiteiten. De verwachting is dat deze toename zich in verhouding met de groei van de organisatie zal voortzetten.