HZPC Holding is een structuurvennootschap met een Executive Board en een onafhankelijke Raad van Commissarissen (RvC). De RvC benoemt de Executive Board.


De Executive Board houdt de RvC op de hoogte van de gang van zaken, overlegt met de RvC over alle belangrijke aangelegenheden en legt belangrijke besluiten ter goedkeuring voor aan de RvC. De aansturing van de Strategic Business Area Europe, de Strategic Business Development Area, STET Holland, IPR en HZPC Research & Development vindt plaats vanuit de Executive Committee.

De RvC oefent toezicht uit op het beleid van de Executive Board en op de algemene gang van zaken en staat de Executive Board met advies terzijde. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, op voordracht van de RvC.

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt uitgeschreven door het bestuur van Vereniging HZPC, die 100% van de aandelen bezit. In de statuten van de vennootschap is vastgelegd welke bevoegdheden de algemene vergadering van aandeelhouders heeft. Daarnaast moet de Executive Board specifieke besluiten ter goedkeuring voorleggen aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

De Vereniging HZPC heeft alle aandelen gecertificeerd. Alleen (oud-) telers, (oud-) kwekers en (oud-) personeelsleden kunnen certificaten kopen en houden. Zo is HZPC Holding letterlijk een bedrijf van telers, kwekers en medewerkers en hebben zij een stem in de koers van de onderneming. Zij financieren de onderneming met risicodragend kapitaal. Certificaathouders kunnen lid zijn van de Vereniging.

De algemene ledenvergadering van de Vereniging kiest en benoemt het bestuur. Het bestuur van de Vereniging heeft goedkeuring van de leden nodig voor een aantal voorgenomen besluiten.
 

Personalia managementstructuur
per 30 juni 2019


 

RAAD VAN COMMISSARISSEN

 

M.J. Ubbens, voorzitter Groningen
C.J. Biemond Godlinze
I. Frolova Utrecht
M. Kester Bussum
W. Sinnema Sneek
 

 

HZPC HOLDING B.V.

 

Executive Board

G.F.J. Backx Chief Executive Officer
H. Verveld Chief Commercial Officer
J.L. van Vilsteren Chief Financial Officer
 

Executive Committee

G.F.J. Backx Chief Executive Officer
L. Escalon Director SBA Europe B.V.
R.P. Graveland Director HZPC Research B.V. and IPR B.V.
P.C. Ton Director STET Holland B.V.
H. Verveld Director SBDA B.V.
J.L. van Vilsteren Chief Financial Officer
 

Deelnemingen

HZPC IPR B.V. R.P. Graveland
HZPC SBA Europe B.V. L. Escalon
HZPC SBDA B.V. H. Verveld
HZPC Research B.V. R.P. Graveland
Stet Holland B.V. P.C. Ton
 

 

 

HZPC SBA EUROPE B.V.

 

Directeur

L. Escalon Director
 

Management deelnemingen

HZPC Deutschland GmbH R. Möller
HZPC France SAS C. Gauchet
HZPC Holland B.V. L. Escalon
Bonna Terra B.V. L. Escalon
HZPC Kantaperuna OY M. Kauppinen
HZPC Patatas España S.L. J. Luis Marti
HZPC Polska Sp. z.o.o. T. Jardzioch
HZPC Portugal Lda P. Simoes
HZPC Sadokas Oy P. Bemelmans
HZPC UK Ltd. C.R. Baker
ZOS B.V. R. Woudwijk
 

Ondernemingsraad HZPC Holland B.V.

G. Bloembergen, voorzitter Groningen
L. Gommers, secretaris Espel
B. Borkhuis Marum
W. Meijer Gytsjerk
E. Meinsma Leeuwarden
T. van der Wal Franeker
 

 

HZPC SBDA B.V.

 

Directeur

H. Verveld Director
 

Management deelnemingen

Solentum B.V. E. Bakker
HZPC América Latina S.A. I. Ramallo
HZPC Americas Corp. F.M. Koops
HZPC Limited H. Verveld
HZPC China Limited H. Verveld
 

 

STET HOLLAND B.V.

 

Directeur

P.C. Ton Director
 

Management deelnemingen

STET Potato UK P. Hewett
STET France Arl. T. Rondeaux
STET Russia AO. P.C. Ton, S. Voychik
 

 

n.b.

De onderneming heeft zich niet specifiek ten doel gesteld om vrouwen bestuursfuncties of andere functies te laten bekleden. De onderneming heeft echter wel de ambitie om hier meer diversiteit in aan te brengen.