Geachte aandeelhouders, telers, relaties en medewerkers,

HZPC wil groeien en bloeien. Dat doen we niet alleen. Overal in de wereld staan we midden in de samenleving. Groeien doen we samen met onze partners. We planten samen en we oogsten samen. We zien dit letterlijk terug in onze nieuwe positionering waar ‘keeps you growing’ centraal staat.


2018/2019 was een bijzonder jaar. Dat geldt niet alleen voor ons, maar voor een groot deel van de aardappelsector. In Nederland en Europa hadden we te maken met een extreem droge zomer. De opbrengsten in tonnage lagen beduidend lager dan normaal.

Als marktleider heeft HZPC tijdens het seizoen zorgvuldig gezocht naar de juiste prijsstellingen. We zijn er bovendien in geslaagd om de oogst nagenoeg volledig als pootgoed te vermarkten. Het merendeel van onze telers kreeg uiteindelijk, ondanks een lagere opbrengst op het veld, een hoge financiële beloning.

 

“Ik geloof in groei. Net als een gezonde aardappelplant moet een bedrijf en moeten mensen zich ontwikkelen. Groeien en bloeien.”
GERARD BACKX, CEO


 

Voor hun inspanningen verdienen de telers en de medewerkers van HZPC een groot compliment. Ook wil ik de klanten bedanken voor hun begrip dat de gewenste kwantiteit en kwaliteit niet altijd geleverd konden worden.

Wereldwijd was sprake van zeer verschillende omstandigheden en ontwikkelingen. Met onze kennis van de markten hebben we daar op ingespeeld. HZPC Holding boekte een record netto-omzet van 347,9 miljoen euro en een mooi bedrijfsresultaat van 13,7 miljoen euro.

HZPC houdt vast aan haar strategische koers. Productontwikkeling en marktontwikkeling versterken onze positie en de positie van onze telers en klanten. Partnerschap is voor HZPC het uitgangspunt. We willen naast onze telers en onze klanten staan.

‘Ik ben trots op HZPC’
GERARD BACKX, CEO

Het past in onze visie en missie om bij te dragen aan gezonde voeding voor alle mensen in de wereld. Ook in gebieden waar de klimatologische omstandigheden zwaar zijn en zelfs in landen waar oorlog is.

Ik ben trots op HZPC.
Ik bedank onze medewerkers, wereldwijd, voor hun inzet in het afgelopen jaar. Alle partners, onze telers en onze klanten, wil ik dankzeggen voor hun vertrouwen.

 

Vriendelijke groet,

Gerard Backx,
CEO