HZPC Holding is overal in de wereld thuis. We verkopen pootgoed op ieder continent. De rassen van HZPC en STET worden in alle uithoeken van de aarde verbouwd en verhandeld.


Europa

In West-Europa hadden de telers in het afgelopen jaar vooral te kampen met droogte. Zo droog was het sinds 1976 niet meer geweest. Dit gold met name in Nederland, Vlaanderen, Noord-Frankrijk, Denemarken en Duitsland. De opbrengsten bleven hier overal achter, maar de gevolgen verschilden sterk per regio. Waar de telers niet konden of mochten beregenen, waren de gevolgen het meest ingrijpend.

Droogte heeft effect op de kwaliteit van het pootgoed. De maten van de pootaardappelen waren veelal kleiner en de uiterlijke kwaliteit was minder dan we gewend zijn. Bovendien had de droogte lagere opbrengsten en daarmee schaarste tot gevolg.

We moesten op dat moment als marktleider de prijs zetten. Die kwam gemiddeld een kwart hoger te liggen dan in de voorgaande jaren. De marktprijzen lagen vaak nog aanzienlijk hoger. Ook hebben we onze logistieke planning drastisch aangepast. Met flexibiliteit van onze telers en onze organisatie en met onderling begrip in de keten is de schaarste doorgaans naar tevredenheid verdeeld. HZPC heeft voor haar klanten uiteindelijk bevredigende oplossingen geboden.

De totale opbrengst per hectare van het afgelopen seizoen in Europa lag voor HZPC lager dan we gemiddeld gewend waren. Wel slaagden we er in een erg groot deel van de productie voor een mooie prijs te verkopen als pootgoed.
 

“We hebben op zorgvuldige wijze de prijzen in de markt bepaald. Ook bij het verdelen van schaarste moet de klant op ons kunnen vertrouwen”
GERARD BACKX, CEO


 

Rusland

De afzet van HZPC in Rusland was in het afgelopen jaar opnieuw erg goed. Het wordt echter door politieke ontwikkelingen steeds lastiger om toestemming voor invoer van pootgoed en miniknollen te krijgen. De Russische voorwaarden en inspecties worden steeds strenger. We mogen ervan uitgaan dat de Russische grenzen op den duur volledig worden gesloten voor pootgoed. Dat vergt aanpassing van ons businessmodel. HZPC kiest voor de strategie om meer pootgoed in Rusland zelf te produceren.

Dit najaar nemen we de beslissing om al dan niet in Rusland miniknollen te produceren en ook ons hoogwaardig materiaal daar te vermeerderen. Er is in Rusland behoefte aan en vraag naar goede rassen, zowel van de versmarkt als de verwerkende industrie.
 

Afrika en het Midden-Oosten

Door de droogte in West-Europa was er in het afgelopen jaar minder pootgoed beschikbaar voor export naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Toch is er goede handel gedaan. Met de gebruikelijke kanttekening dat in sommige landen de afzet wordt bemoeilijkt door politieke instabiliteit.

In Centraal-Afrika blijft het areaal aardappelen groeien. HZPC heeft in Tanzania een project op het gebied van Research & Development en markt- en ketenontwikkeling. Daarnaast worden er proeven gedaan met hybride aardappelen.
 

Noord-Amerika

Door een lange winter en droogte in een groot deel van Noord-Amerika was het groeiseizoen korter en bleef de productie van pootgoed iets achter bij de verwachtingen. Het grootste aardappelteeltgebied in Canada, Prince Edward Island, had met vergelijkbare relatieve droogte en warmte te maken als in Europa.

HZPC vergaart en analyseert al enkele jaren kennis van de consumentenmarkt in Noord-Amerika. Worden aardappelen nog vaak als bulkproduct gezien, wij proberen consumptieaardappelen beter als specialty product te positioneren in zowel de foodservice (out of home consumptie) als in de supermarkt. We doen hier inspiratie en ideeën op voor de introductie van nieuwe concepten.
 

Zuid-Amerika

In Zuid-Amerika is vooral de teelt in licentie succesvol. De verwerkende industrie groeit en heeft een sterke vraag. We krijgen met onze moderne rassen ook voet aan de grond op de versmarkt en maken ook hier stappen voorwaarts. Politiek en economisch gezien maakt met name Argentinië een moeilijke periode door. De inflatie is bijzonder hoog.
 

China

De bevolking in Azië groeit snel en de mensen hebben er steeds meer te besteden. In China is HZPC al enkele jaren succesvol met de introductie van rassen voor de hard groeiende verwerkende industrie. Onze rassen doen het erg goed. Er is grote behoefte aan rassen met een hogere gebruikswaarde dan de bestaande vrije rassen. Daarin onderscheiden wij ons.

Ook in de versmarkt is er sterke vraag naar nieuwe rassen die meer passen in de modernere aankoop en consumptie van voedsel. Samen met sterke partners schaalt HZPC de pootgoedproductie van haar rassen in China sterk op. We hebben vastgesteld dat er in China partijen zijn die zich onze rassen toe-eigenen en pootgoed vermeerderen zonder toestemming. Het is op deze markt zaak om scherp toe te zien op ons intellectueel eigendom. HZPC treedt op bij onrechtmatig gebruik van haar rassen.

Als concern hebben we een geruchtmakende rechtszaak gevoerd tegen een Chinese onderneming. HZPC is door het Internationaal Hof van Arbitrage in Singapore in het gelijk gesteld. De tegenpartij moet de schade vergoeden.
 

India

Voor het tweede achtereenvolgende jaar viel het resultaat in India tegen. We dachten aanvankelijk dat het deze jaargang beter zou gaan, maar op het laatste moment zakte een deel van de markt, met name in het oostelijke deel van het land, West Bengal, toch plotseling in elkaar.

Zeker dit laatste gedeelte in India is een volatiele markt met heel veel kleine telers en handelaren. Tegenvallende verkoop van consumptie bracht boeren er toe om hun voorraden consumptieaardappelen terug in de grond te stoppen. Hierdoor stokte de vraag naar pootgoed, de prijzen kelderden en voorraden bleven onverkocht. Voor de joint venture Mahindra-HZPC betekende dit een behoorlijke financiële strop.

Toch stopt Mahindra-HZPC zeker niet met haar activiteiten in India. Er zijn ook positieve ontwikkelingen. Op dit moment produceren we nog veel lokale rassen. De komende jaren switchen we naar eigen rassen. Mahindra-HZPC heeft in India bescherming verkregen voor de introductie van een aantal hoogwaardige rassen. Die bieden de mogelijkheid om de vermeerdering snel op te voeren; van 500 ton nu, naar 15.000 ton in 2023.

Mahindra-HZPC heeft nu al veel orders binnen voor de komende vijf jaar. De vraag van de verwerkende industrie blijft enorm toenemen. Fabrikanten van chips en frites geven afnamegaranties en daarmee zekerheid.