HZPC investeert voortdurend in plantenveredeling, in ontwikkeling van de beste aardappelrassen. Dit is nodig om blijvend onderscheidend vermogen in nieuwe rassen te bouwen en nieuwe technieken in veredeling als kans te benutten. Een kwart van onze organisatie houdt zich bezig met research & development.


Robuuste rassen

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw belangrijke stappen gezet op het gebied van veredeling. Onze jonge rassen worden steeds productiever en robuuster. HZPC weet haar rassen in toenemende mate resistenter te maken tegen gevreesde ziekten, van aaltjes tot phytophthora.

Dankzij deze vooruitgang wordt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen verder teruggedrongen. We delen de zorg van onze telers dat luizen en bewaarziekten minder goed kunnen worden beheerst. HZPC stimuleert onderzoek naar nieuwe methoden van beheersing naast het verbeteren van de rassen op bijvoorbeeld virus en fusarium gevoeligheid.

De rassen Alcander en Alverstone Russet zijn dit jaar door de 100 hectare-grens Europees pootgoedareaal gegaan. Voor de groei van ons bedrijf is dit een belangrijke parameter, we willen met zeker 1 ras per jaar door deze grens breken.
 

Kenniscentrum

De bouwplannen voor ons kenniscentrum in Metslawier zijn uitgewerkt. De bouw kan binnenkort beginnen. Het betekent tevens dat het zwaartepunt van onze R&D in Nederland blijft.
 

“HZPC slaagt er in steeds robuuster rassen te maken, resistent tegen ziekten”
ROBERT GRAVELAND, DIRECTEUR R&D


 

Moleculaire merkers

Veel van onze onderzoeksprojecten zijn langjarig van aard. Belangrijk in de voortgang van ons onderzoek blijft de toepassing van moleculaire merkers, waarmee we planten in een vroeg stadium op allerlei eigenschappen kunnen selecteren. We zijn in staat om effectief, efficiënt en geautomatiseerd DNA te analyseren.

Robert Graveland, directeur R&D: ‘Door veredeling is HZPC er al in geslaagd aardappelrassen te kweken met een hoge ziekteresistentie. We streven er voortdurend naar om rassen te ontwikkelen met een nog beter rendement voor de hele aardappelketen, van telers tot consumenten. Bovendien werken we aan verbetering van ecologische kwaliteiten van onze rassen, zoals efficiënt watergebruik en voedingswaarde.’
 

Innovatieve methoden

Ook verwacht HZPC veel van het muteren van aardappelen met behulp van gene editing, binnen de klassieke veredelingsnormen. Deze innovatie biedt voordelen. Dankzij deze techniek kan sneller voortgang worden geboekt met veredeling, met name op het gebied van ziekteresistentie. Helaas kent Europa op dit gebied beperkende regelgeving. We moeten de betreffende producten daarom buiten Europa toetsen en op de markt brengen.
 

Hybride aardappelen

Het kweken van hybride aardappelrassen heeft een goede toekomst. HZPC boekt met deze techniek grote vooruitgang. In Tanzania heeft HZPC proefvelden waar pootaardappelen rechtstreeks uit zaad worden getest. We verwachten in 2021 een prototype waarmee we vanaf 2025 de markt op kunnen.
 

Resistentie tegen aaltjes

Doorbraak in aaltjesbestrijding

In de aardappelteelt zijn aaltjes (nematoden) een groot probleem. De kleine parasieten kunnen zware schade toebrengen aan een veld aardappelen en aan de oogstopbrengst. Voor de pootgoedteelt moet je land vrij zijn van aaltjes. Rassen met brede resistenties, die aaltjes opruimen of voorkomen dat het aaltje zich vestigt, hebben een sterke focus binnen ons kweekprogramma. Het ras Innovator is al twintig jaar beschikbaar en Allisson is een voorbeeld van een hoog opbrengend ras met brede aaltjesresistentie.

Het ras Allison is een nieuw product van veredeling door HZPC,
met een hoge opbrengst en brede aaltjesresistentie.

HZPC is zeven jaar geleden in het belang van haar telers begonnen aan dit onderzoeksprogramma, dat inmiddels zeer positieve resultaten oplevert. Een aanzienlijk deel van de nu gekweekte rassen is resistent tegen aaltjes. Daarnaast test HZPC momenteel een chipsras dat volledig gewapend is tegen het aaltje Meloidogyne chitwoodi.
 

Geboorte van een tropische aardappel

Een aardappelplant die bestand is tegen warm en vochtig weer. Daar hebben de inwoners van Zuidoost-Azië grote behoefte aan. HZPC introduceert een nieuw phytophthoraresistent aardappelras. Zarina is geschikt voor de versmarkt en de HZA09-1496 is een kandidaat voor de chipsmarkt. De aardappel heeft een goede opbrengst en is bestand tegen tropische omstandigheden.

In het speciale researchprogramma werkt HZPC samen met het aardappelinstituut Centro Internacional de la Papa (CIP) in Lima, Peru. ‘We werken met kruisingen, waarbij we de genetica combineren’, vertelt Robert Graveland, directeur R&D. Het veredelingsprogramma is veelbelovend.

‘We zijn er in geslaagd specifieke klonen te selecteren die goede prestaties leveren onder extreme tropische weersomstandigheden. Ze worden op de markt gebracht in onder meer Zuid-China, Indonesië en Vietnam.’