Enkelvoudige winst-en-verliesrekening

 

  toelichting 2018 / 2019 2017 / 2018
       
(in EUR x 1.000)      
       
Aandeel in resultaat van ondernemingen
waarin wordt deelgenomen na belastingen
30 > 12.013 7.923

Overig resultaat na belastingen
31 > -2.660
-3.217
       
Nettoresultaat   9.353 4.706