HZPC Holding heeft 783.725 aandelen uitgegeven van nominaal 20 euro. Vereniging HZPC bezit 100% van de aandelen en heeft alle aandelen gecertificeerd. De certificaathouders vormen een besloten groep en zij moeten aan specifieke kwalificaties voldoen. Alle certificaathouders hebben een zakelijke overeenkomst met HZPC Holding of hebben deze in het verleden gehad.


Tweemaal per boekjaar, in november en in mei, wordt door Vereniging HZPC een beurshandelsdag georganiseerd. De Vereniging was de beurshouder en ING Bank was beursuitvoerder voor de beurshandelsdag in november 2018 en mei 2019. ING verzorgde ook de administratie van de certificaten.

De certificaathouders worden over de onderneming geïnformeerd door middel van brieven en mediaberichten. Daarnaast ontvangen de Nederlandse certificaathouders het relatiemagazine ‘Ruggespraak’.
 

 

 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
           
Winst per aandeel (x EUR 1) € 5,73 € 8,93 € 10,82 € 6,00 € 11,93
Dividend per aandeel (x EUR 1) € 3,75 € 5,75 € 7,00 € 4,00 € 7,75
Dividend als % van de winst 65% 64% 65% 67% 65%
           
Koers per 30 juni (x EUR 1) € 113,15 € 136,90 € 165,65 € 200,00 € 162,00
           
Aandelenrendement (x EUR 1) € 23,40 € 23,75 € 35,75 € 38,35 -€ 30,25
Aandelenrendement % van
de koers (per 30 juni van het vorige jaar)
25,00% 21,00% 26,10% 23,15% -15,13%