Resultaten

In het afgelopen jaar is een netto-omzet geboekt van 347,9 miljoen euro. De brutomarge van de organisatie is gestegen naar 62,3 miljoen euro. De nettowinst voor belasting bedraagt 13,5 miljoen en het resultaat na belasting bedraagt 9,3 miljoen euro.
 

Investeringen

Samen met onze joint-venturepartner hebben we dit jaar Mahindra-HZPC voorzien van extra kapitaal om de groei te kunnen financieren. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in de modernisering van onze Enterprise Resource Planning (ERP) infrastructuur. Dit zijn investeringen die hebben plaatsgevonden naast onze jaarlijkse investeringen in ICT en R&D. Ons geïnvesteerd kapitaal per einde boekjaar 2018/2019 bedraagt 35,8 miljoen euro en is ten opzichte van vorig boekjaar met 2,3 miljoen euro gestegen.
 

Financiering

In de financiering en de financieringsstructuur heeft zich in het boekjaar 2018/2019 geen grote verandering voorgedaan. De onderneming heeft alleen de faciliteit met de bank verruimd om de groeiende behoefte aan werkkapitaal te financieren. De onderneming heeft in boekjaar 2019/2020 de kredietfaciliteit geherfinancierd en uitgebreid tot 70 miljoen euro. De solvabiliteit gestegen van 40,2 procent in 2017/2018 naar 41,4 procent in 2018/2019. De current ratio kwam uit op 1,2 en de quick ratio is eveneens uitgekomen op 1,2.